Mesurar per millorar

Èdit permet mesurar l’impacte ambiental de la teva organització de forma personalitzada, continuada i autosuficient. La informació de tota la teva empresa ordenada, centralitzada i preparada per a que puguis calcular internament els teus impactes amb una visió de cicle de vida.

"Èdit ens ha ajudat a centralitzar, organitzar i estructurar la nostra informació ambiental i calcular la Petjada de Carboni i Petjada Hídrica. També ens ha permès identificar les àrees de millora en les quals estem treballant actualment per reduir el nostre impacte."
Francesc València
Cap de Medi Ambient
"La personalització i l'adaptació de la èdit a la nostra estructura d'organització, ens ha permès conèixer la petjada de carboni i elaborar el pla de reducció d'emissions, aportant indicadors en la presa de decisions de l'entitat"
Sergi Penedès
Secretari General Adjunt. ACM
"L'eina èdit ens permetrá de forma dinàmica oferir als nostres clients la mesura d'indicadors ambientals d'esdeveniments i proposar així millores quantificables"
Jordi Garcia
Gerent. La Fundació Rubricatus
"Gràcies al càlcul de la nostra Petjada de Carboni d'Organització mitjançant èdit, coneixem millor la nostra empresa des d'un punt de vista ambiental. A més, ens ha permès tenir accés àgil i actualitzat a dades d'interès per la nostra organització."
Alfonso Galdo
Director de Manteniment i Medi Ambient - Serveis Centrals
Èdit és l’eina en línia que la teva organització necessita per calcular i reduir l’impacte ambiental, proporcionant als teus clients la confiança d’apostar per millores reals, fiables, acreditades i quantificables. Èdit mesura l’impacte ambiental (petjada de carboni d’organització segons la ISO 14064:2018, petjada hídrica segons la ISO 14046, entre d’altres) de l’activitat d’una empresa, com a pas imprescindible per conèixer el punt de partida, definir i implementar estratègies de reducció de l’impacte i estudiar l’evolució de la seva aplicació.
Mesurar Implementar estratègies de reducció Detectar oportunitats de millora

Què fa èdit per ajudar-te a ser més sostenible?

Mesurar per millorar
Quina és la petjada de la teva organització? Saps quines són les activitats amb major impacte ambiental? La millora de la sostenibilitat parteix de l’anàlisi de la situació inicial i continua amb la mesura de l’evolució resultant de les estratègies i accions de millora aplicades.
Quantificar en temps real
La èdit calcula els resultats d’impacte ambiental de forma instantània, el que permet realitzar càlculs que reflecteixen canvis en temps real.
Identificar oportunitats
Comptabilitzar els impactes permet identificar àrees de millora que poden servir com a punt de partida per definir estratègies d’optimització, reducció de costos i replantejament de processos.
Evitar el greenwashing
Implementar estratègies i accions de millora de sostenibilitat reals, basades en mètodes científics fiables, quantificables i basats en normatives estandarditzades, que proporcionin confiança als teus clients.
Involucrar l'equip
Qualsevol membre autoritzat de l’empresa, tot i no tenir coneixement tècnic expert en la quantificació ambiental, pot participar en el procés de quantificació. Per exemple, agilitzant la recollida de dades o posant en valor la participació de l’equip, passant per a sentir-se part de la millora de la sostenibilitat de l’empresa.
Alinear interessos
Les millores ambientals permeten alinear els interessos dels diferents stakeholders: optimitzar l’organització, cumplir les normatives ambientals cada vegada més exigents o satisfer els clients i consumidors amb una clara tendència a valorar la variable ambiental com a criteri de selecció.

Què pots fer amb èdit?

  1. Personalitzar l’eina per adaptar-la totalment a les necessitats i especificitats de la teva empresa.
  2. Estructurar i mantenir organitzada tota la informació de la teva empresa que tingui rellevància ambiental en una plataforma online accessible des de qualsevol dispositiu.
  3. Centralitzar tots els càlculs necessaris per a mesurar els impactes ambientals (petjada de carboni, petjada hídrica, etc.) de la teva organització o producte.
  4. Quantificar l’impacte de tota l’organització o segons centre de treball, zona, etapa, etc.
  5. Autoritzar diferents usuaris per poder distribuir l’ompliment de les dades necessàries per calcular l’impacte.
  6. Contrastar l’impacte de diferents parts de la teva organització.
  7. Comparar escenaris reals amb escenaris hipotètics que permetin analitzar l’evolució dels resultats en base a propostes de canvis.
  8. Controlar com progressen els impactes ambientals de la teva organització en el temps.
  9. Gestionar internament els càlculs ambientals amb suport extern mínim.
  10. Exportar totes les dades necessàries per poder treballar també fora de la èdit.

Contacti'ns

Nom
Empresa
Email
Missatge

FAQ