L’eina de gestió de la
informació ambiental
de producte que
mesura l’impacte de
manera personalitzada,
continuada i autònoma.
Redueix l’impacte
ambiental dels teus
productes apostant
per millores reals,
fiables, acreditades i
quantificables.
Com t’ajuda
a ser més
sostenible?
Saps quines són les baules amb més impacte ambiental de la cadena de valor dels teus productes? El primer pas per millorar la sostenibilitat és analitzar la situació inicial mesurant l’impacte ambiental. Amb la informació obtinguda s’identifiquen oportunitats de millora i poden definir-se i implementar-se estratègies per reduir l’impacte ambiental.
Què calcula?
Petjada de carboni i
Anàlisi de Cicle de Vida
ISO 14067
ISO 14040
Petjada hídrica
ISO 14046
WFN
Indicadors ambientals
ISO 14025 DAP (EPD)
verificades per tercers
Quins
resultats
genera?
L’eina èdit permet extreure diversos tipus de resultats en diferents formats: resultats globals i específics, resultats comparatius i agregats, i resultats per al reporting, presentats en taules, gràfics i fulls d'Excel exportables.
Com
contractar
l’èdit?
El primer any cal pagar el preu de la llicència per utilitzar l'eina i contractar un projecte de consultoria per a personalitzar-la.
A partir del segon any, el preu serà el de la llicència sumat al del projecte de consultoria, que variarà segons el suport que l’empresa necessiti per part d’inèdit.
FAQ